//Śląski Jazz Club organizatorem festiwalu

Śląski Jazz Club organizatorem festiwalu

Z przyjemnością informujemy, że Śląski Jazz Club jest głównym organizatorem Jazztrzębie Festiwal 2018.

Śląski Jazz Club został założony w 1956 roku, co czyni go najstarszym stowarzyszeniem jazzowym w kraju. W ciągu 60 lat swojego istnienia SJC przeżywał czasy świetności, ale również okresy zastoju, tak zwane „gorsze lata”. W latach 80-tych zeszłego stulecia Śląski Jazz Club powołał do życia festiwal „Rawa Blues”, a nawet „Metalmanię”. Również Dom Pracy Twórczej „Leśniczówka” w Chorzowie, który oficjalnie zaistniał latem 1984 roku, powstał jako Dom Pracy Twórczej Śląskiego Jazz Clubu. Obecnie realizuje wiele projektów muzycznych: Jazz w Ruinach, Czwartek Jazzowy z Gwiazdą. W 2017 roku otrzymał wyróżnienie w konkursie Marka Śląska w kategorii kultura.

Głównymi celami Stowarzyszenia Muzycznego Śląski Jazz Club są:

– działania na rzecz rozwoju kultury i edukacji muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych z muzyką jazzową i gatunkami jej pokrewnymi;

– opieka nad rozwojem młodych kadr muzyków, publicystów i organizatorów w obszarach kultury związanych ze sceną jazzową i gatunkami jej pokrewnymi, w tym promocja i wspieranie młodego pokolenia twórców w kraju i za granicą;

– skupianie muzyków, twórców, krytyków, organizatorów, przedstawicieli i działaczy sfery świata muzyki i kultury w kraju i za granicą w organizację współdziałającą we wszechstronnym rozwoju sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki jazzowej i gatunków jej pokrewnych;

– współpraca ze światowymi ośrodkami kultury, organizacjami trzeciego sektora, przedsiębiorstwami i ośrodkami rządowymi związanymi z organizacją życia kulturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki jazzowej i gatunków jej pokrewnych;

Więcej informacji znajduje się na stronie sjc.pl

Facebook
Facebook
Instagram
RSS